יא' 12 | 0
יא' 14
יב' 15
יב' 17
יא' 16
יא' 10
יא' 18
י' 16
יב' 18
יב' 14
יב' 2 | 10
יב' 14 | 16
יב' 1
יב' 1 | 14
יא' 6 | 12
י' 8
יב' 12
יב' 10
יב' 3 | 14
יב' 10 | 18
טורניר הכדרוסל תשע"ח

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com