סריגים וקשרים בינמולקולרים

דף עזר

תרגיל כיתה

פתרון תרגיל כיתה

תרגיל בית

פתרון תרגיל בית

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com