תיאום שיעורים פרטניים

על מנת לתאם שיעור פרטני, עליכם לבחור את המקצוע בו אתם מעוניינים,

לבחור את שכבת הלימוד ואת רמת הלימוד במידת הצורך.

היסטוריה

שכבת י'

שכבת י"א

עברית

שכבת י'

שכבת י"א

מתמטיקה

שכבת י'   | 5 | 4 | 3 | 

שכבת י"א | 5 | 4 | 3 | 

שכבת י"ב | 5 | 4 | 3 | 

אנגלית

שכבת י'    | 5 | 4 | 3 | 

שכבת י"א | 5 | 4 | 3 | 

שכבת י"ב | 5 | 4 | 3 | 

ביולוגיה

שכבת י'

שכבת י"א

תנ"ך

שכבת י'

שכבת י"א

אזרחות

שכבת י"ב

ספרות

שכבת י'

שכבת י"א

שכבת י"ב