כלים דיגיטליים
גוגל דרייב (Google Drive)
מדריך לשימוש בגוגל דרייב
גוגל קלאסרום (Google Classroom)
מדריך לשימוש בגוגל דרייב

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com