top of page

המגמה המדעית

 

  • הוקמה לפני 32 שנים – לתת מענה לתלמידים מוכשרים בעלי אוריינטציה מדעית, לטפח בקרבם את השאיפה למצוינות.

  • התלמידים ניגשים לבגרות לרמה של 5 יח"ל בשלוש הרחבות- כימיה, פיסיקה ומדעי המחשב, דבר הדורש מהתלמידים התמודדות עם חומרים נוספים, וגם אם חלקם מוותרים על הרחבה אחת הרי שהם התנסו באתגר שעשוי לתרום בעתיד להתמודדות קלה יותר בתארים כפולים.

  • עודדנו כל השנים לשלב לימודים אקדמאיים באוניברסיטאות כאשר נתנו מענה פרטני לכל תלמיד.

  • המגמה פותחת צוהר לעולם המדע באמצעות תכנית העשרה בימי עיון וסמינרים: באוניברסיטת ירושלים, בטכניון בחיפה, במכון ויצמן ובנחל שורק- הכור למחקר גרעיני.

  • אנחנו מעודדים תלמידים להתנסות בתחרויות ארציות ובינלאומיות, היו לנו לא מעט בפיסיקה בכימיה ובמדעי המחשב.

  • המגמה המדעית היא חוד החנית של בית הספר ומהווה

בית גידל למצוינות ולמצוינים!

לאחרונה נפתחו קבוצות ווטסאפ של בוגרים חברים בהם כ 500 מתוך כ- 900. מסקר קצר התברר שהם נמצאים במרכז העשייה הכלכלית. מהנדסים, רופאים, סטרטאפיסתים שעשו אקזיט סמנכ"ל אינטל ועוד.

דליה מור 

bottom of page