לוח משחקים - סיבוב 1
יום ראשון 29.10
10:05 | יא' 9    0:8   י ' 12
12:00 | יא' 16   9:11   יא' 2
 
יום שני  30.10
12:00 | י' 18     16:0    י ' 7
יום שני 23.10
10:05 | יא' 15    -:*   י' 17
12:00 | י' 6       14:7   יא' 4
יום שלישי 24.10
10:05 | יא' 1     10:15   י' 10
12:00 | י' 3        9:7     י' 8
יום חמישי 26.10
10:05 | יב' 16   3:4   י' 4
12:00 | י' 2      2:6   י' 15
יום חמישי 19.10
10:05 | יב' 9     0:5    י' 9
12:00 | יא' 12   6:13   יא' 8
יום שישי 20.10
10:05 | י' 14     4:2   יא' 6
יום ראשון 22.10
10:05 | יא' 3     9:10   יב' 7
12:00 | יב' 13    10:8   יב' 4
1/42
טורניר הכדרוסל תשע"ח