מועצת התלמידים

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג של תלמידי בית הספר והיא כלי חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים.

המועצה מטפחת ומקדמת מנהיגות צעירה ומאפשרת לתלמידים להשמיע את קולם ולקחת חלק בעיצוב האקלים החברתי בבית הספר.

חברי המועצה פועלים ברוח התנדבותית, חבריה מקדישים מזמנם הפרטי על מנת לייצג את תלמידי בית הספר,
לדאוג לרווחתם ולקדם את הנושאים הנוגעים לתלמידים, ובעצם המועצה מהווה חוט מקשר בין התלמידים לבין המורים וצוות ההנהלה.

המועצה אחראית על קיום פעילויות רבות בנושאים מגוונים, עם דגש על מעורבות חברתית וערכית.

חברי מועצת התלמידים נבחרים באופן דמוקרטי ע"י תלמידי ביה"ס והם בין הגורמים המשפיעים ביותר על הוויו של ביה"ס.

Thanks! Message sent.

ענבר אדלר ומור בר און

מנחות מועצת התלמידים