שכבת י"א - מחזור נ"ח

לוח האירועים עלול להשתנות ולהתעדכן בהתאם לאילוצים מערכתיים.

אנא הקפידו לעקוב ולהתעדכן בשינויים

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com