משלחת תלמידים לפולין תשע"ט

הורים יקרים,

היום התקבל בביה״ס המכתב המצ״ב מטעם משרד החינוך. בנושא  *מסעות לפולין - היבטים בריאותיים* ( מצורף למטה).

המכתב מתייחס לנושא החיסונים בעת היציאה לפולין.

*אתם מתבקשים למלא את ההצהרה הנדרשת ולצרף את צילום פנקס החיסונים. נא צלמו רק את עמוד השם ואת העמוד של חיסון החצבת. (מופיע גם כ MMR)*

 

תודה על שיתוף הפעולה *המהיר* וזאת בהתייחס לקוצר הזמן העומד לרשותנו עד ליציאה למסע.

 

תודה,

ציפי רוזנבוים

מנהלת בית הספר

מסעות לפולין - היבטים בריאותיים

פוליסת הביטוח חברת שירביט

טפסים להורדה

מצ״ב טופס בקשת מלגות.

1. מלגות מיוחדות: (במידה וההכנסה הממוצעת לנפש אינה עולה על 6000) ₪

 

   • לאחים/תאומים היוצאים באותה שנת כספים, תינתן מלגה של עד 1000 ₪ לכל אחד במידה

      שאינם עומדים בקריטריונים למלגה עפ"י הטבלה הרגילה.

   • לתלמיד בן משפחה שכולה מקרבה ראשונה, תינתן מלגה של עד 1000 ₪ במידה ואינו

     עומד בקריטריונים למלגה עפ"י הטבלה הרגילה.

2. יש להגיש את הטופס עם כל האישורים הנילווים עד 7.1.2019

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com