הודעה בנושא המועדים לבחינות החוזרות מחצית א' תשע"ח

בחינות חוזרות מחצית א'

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com