מגמת התקשורת

אמצעי התקשורת ההמוניים תופסים נתח מרכזי מההוויה המקיפה את האדם
והם אלו המהווים עבורנו מקורות מרכזיים של ידע על המציאות אשר מחוץ להתנסויות המידיות שלנו. 
יחד עם זאת, המציאות המוצגת בתקשורת אינה ראי ואף לא חלון לעולם הסובב, כי אם המציאות המתווכת,
פרי תהליכים מורכבים של ליקוט, עיבוד ועריכה.


אחד היעדים המרכזיים של לימודי התקשורת העיוניים הוא להקנות כלים לקריאה, לצפייה ולהאזנה ביקורתית

המאפשרים זיהוי של אינטרסים אידיאולוגיים, מקצועיים וכלכליים של העוסקים במדיה.


בלימודי התקשורת המעשיים הלומדים מתנסים בתהליכי ההפקה באמצעי התקשורת השונים
ומפתחים את היכולת התקשורתית והאמנותית שלהם ליצור בכלים אלו יצירה עצמאית. 

 

מטרת תכנית הלימודים בתקשורת היא לתת כלים להבנת תהליכים אלו ולהתמודדות עם הסביבה התרבותית התקשורתית,

להבין ולנתח באופן ביקורתי את אמצעי התקשורת ההמוניים. 
 

תכנית הלימודים כוללת היכרות עם מוסדות התקשורת השונים, עבודת העיתונאי בעיתונות הכתובה והמשודרת,
תיאוריות בתקשורת, פרסומת והשפעתה, ז'אנרים שונים בקולנוע ובטלוויזיה, חופש ביטוי ועוד.