top of page

אומנות שבשגרה

תלמידי מגמות האומנות מגיעים לתיכון ליום מגמה ומקיימים שגרת יצירה.

יופי, חיבור, ביטוי וגיבוש בשעות המגמה.6 views
bottom of page