top of page

אליפות המחוננ-טאקי 2020

במסגרת אליפות המחוננ-טאקי 2020

התקיים היום שלב המוקדמות השלישי

היום התחרו תלמידי יב4 זה בזה ב4 קבוצות

מכל קבוצה עלו לשלב הבא התלמידים שזכו במקומות הראשונים והשניים


בהמשך בשלבים המתקדמים, יתקיימו משחקים בין הכיתות

עד למציאת אלוף המחוננ-טאקי 2020


במסגרת אליפות המחוננ-טאקי 2020

התקיים היום שלב המוקדמות של כל כיתה

היום התחרו תלמידי יא4 זה בזה ב3 קבוצות

מכל קבוצה עלו לשלב הבא התלמידים שזכו במקומות הראשונים והשניים


בהמשך יתקיימו משחקים בין תלמידי יב4

ולאחר מכן, בשלבים המתקדמים, יתקיימו משחקים בין הכיתות

עד למציאת אלוף המחוננ-טאקי 2020


במסגרת אליפות המחוננ-טאקי 2020 התקיים היום שלב המוקדמות של כל כיתה היום התחרו תלמידי י4 זה בזה ב5 קבוצות מכל קבוצה עלו לשלב הבא התלמידים שזכו במקומות הראשונים והשניים. בהמשך יתקיימו משחקים בין תלמידי יא4 ובין תלמידי יב4 ולאחר מכן, בשלבים המתקדמים, יתקיימו משחקים בין הכיתות עד למציאת אלוף המחוננ-טאקי 2020.81 views

Comments


bottom of page