top of page

אליפות הסייבר - skillz

תלמידים יקרים,

ביום שלישי הקרוב 8.2 בין השעות 9:30-14:00 יתקיים השלב הראשון של אליפות הסייבר של משרד החינוך.


התחרות מאפשרת לנו לראות כיצד קוד שאנחנו כותבים הופך לתחרות נגד קבוצה אחרת 😎


השלב הראשון הוא תחרות בית ספרית בה קבוצות של 3-5 תלמידים יתחרו בקבוצות אחרות מבית הספר.

התחרות פתוחה לתלמידי יא'-יב' המרחיבים מדעי המחשב, ההשתתפות אינה חובה אבל מומלצת מאוד 🤗


תלמידים שלא יוכלו להשתתף בשלב הראשון עדיין יוכלו להשתתף בשלב הארצי (שלב האתגרים)

42 views

Comments


bottom of page