top of page

אנחנו השישה מיליון - תערוכה

תערוכה להנצחת יהודי גרמניה ערב מלחמת העולם השנייה עולה בימים אלה בתיכון. התערוכה שהגיעה מגרמניה, סובבת סביב הציר ההיסטורי של ליל הבדולח, ומציגה את חייהם של יהודי גרמניה לפני עליית הנאצים לשלטון ואחריה.

שני סטודנטים מהעיר העוסקים רבות בהנצחת השואה ובמאבק באנטישמיות בארצם ינחו את התערוכה בשפה האנגלית.

תלמידי התיכון יבקרו בתערוכה במהלך הימים הקרובים.

תודה למורה אורית ארנברג המלווה את התערוכה - הבאתה, העמדתה והצגתה.
22 views

Comentarios


bottom of page