top of page

בואו נדבר על זה

היום התקיים המפגש השני של סמינר העמיתים ״בואו נדבר על זה" המכשיר תלמידים להנחיית מעגלי שיח בבית הספר. . המשתתפים בסמינר הם תלמידים.ות משלוש השכבות אשר דנים במסגרת המפגשים בסוגיות ערכיות וחברתיות כמו: היתרונות והחסרונות בחברה דמוקרטית, כללים בחברה מגוונת, מעורבות במצבי מצוקה למול העומדים מהצד.

לצד תכנים חשובים שעלו במפגשים אלה הצטיידו המשתתפים.ות גם בכלים לעמידה מול קהל ובמיומנויות הנחיה.

הסמינר היה מעניין ומלמד והועבר על ידי מרכז ״המעורר״. תודה לתלמידים המוכשרים אשר לוקחים חלק בפרויקט החשוב הזה!76 views

Comments


bottom of page