top of page

בזמן קבלת התרעה - מתרחקים מהרכב!!

בזמן קבלת התרעה - מתרחקים מהרכב!!

שימו לב! רכב עלול להיות מלכודת מוות בשל סכנת ההתלקחות, שברי זכוכית וסכנת הפגיעה מרסיסים.

אם מקבלים התרעה בזמן נסיעה, יש לצאת מיד מהרכב, להתרחק מעבר לשולי הדרך או לגדר ההפרדה אם קיימת , לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים.

הנחיות פיקוד העורף- מצילות חיים!6 views

Comentarios


bottom of page