top of page

בחינות מעבר לתלמידי שכבת י

בתאריך 8/6/23 יתקיימו בחינות מעבר לתלמידים המבקשים להשתלב בהרחבות לקראת שנת הלימודים הבאה.


651 views

Comments


bottom of page