ביוטכנולוגיה

תלמידים ממגמת הביוטכנולוגיה של שכבת י' הדריכו תלמידים מחטיבת שז"ר ביום מוקד מדעים שנערך בתפוח פיס.23 views