top of page

ביקור דיפלומטי - דיפלומטיה שכבת י'

      שגרירי העתיד

היום יצאה מגמת דיפלומטיה לביקור במשרד החינוך לחשיפה עם גורמים ממשרד החוץ.

במהלך הביקור נפגשו עם מנהלים בכירים ושוחחו על נושא הדיפלומטיה וההסברה, למדו על תפקידי המשרד ונפגשו עם נציגי מחלקות שונות כדי להתגייס למשימות ולפעילויות בעקבות המלחמה.

כן התקיים סיור באתרים משמעותיים וייחודיים למשרד החינוך, שם התקיים שיח על היוזמות ועל ציפיות המשרד מהמשתתפים בקורס, נציגי ראשי ערים, נציגי נוער ושיח עם שר החוץ.

האירוע היה מאוד חגיגי, מכובד, ייחודי ומשמעותי.30 views

Comments


bottom of page