top of page

גלישה בטוחה ברשת - הרצאה לשכבת י'

התלמידים משתתפים בהרצאתו של גלעד האן אשר חושף אפשרויות לגלישה בטוחה בכל אזורי הרשת.

במהלך ההרצאה עולים נושאים כמו: אבטחת הטלפון והמחשב, גלישה באתרים בטוחים, אלימות ובריונות ברשת, טיפול בעברות רשת וצריכה בטוחה.39 views
bottom of page