top of page

דיאלוג ישראלי - מגמת תיאטרון

השבוע הסתיים פרויקט "דיאלוג ישראלי" של שכבת י"א. התלמידים הציגו חמישה עשר דיאלוגים ממבחר המחזאות הישראלית, וזכו לתשואות סוערות. זוהי מחווה לתרבות הישראלית, לשפה, וליצירה הישראלית לדורותיה.

התמונות חושפות טפח מהיופי והכישרון שנצפו על במת התיאטרון של התיכון.

שבוע טוב.72 views

Comments


bottom of page