top of page

דיפלומטיה - הרצאה ד״ר מיכל שוסטר

ד"ר מיכל שוסטר, מתרגמת ומתורגמנית מקצועית, הגיעה לבית הספר בהתנדבות לתת הרצאה לכיתת הדיפלומטיה.

נושא ההרצאה היה על דילמות תרגום.60 views
bottom of page