top of page

הודעה לנרשמים חדשים

Updated: Aug 19, 2020

הרישומון חזר לפעול וניתן כעת להעלות תעודות.

שימו לב: יש להיכנס עם הקישור שקיבלתם למייל לרישום מחצית א' (מחודש פברואר) ולא ליצור חשבון חדש!

רק עם הקישור הזה תוכלו להיכנס לקובץ שלכם ושם להעלות את התעודה הסרוקה(2 עמודים)


הורים ותלמידים יקרים.

בתקופה מורכבת זו תהליך פתיחת תעודות שניה תיערך במתכונת שונה.

אתם מתבקשים להעלות לרישומון את התעודת של מחצית ב׳ עד תאריך 23.6.

הרישומון יפתח ביום שני 22.6

מתאריך 30.6 ישלחו אליכם השיבוצים לאחר בדיקת התעודות.

אנא שימו לב - תלמיד שלא יעלה תעודה בזמן, שיבוצו ידחה בשלב זה.

בהצלחה ובברכת בריאות טובה.

צוות תיכון בן צבי.


1,351 views

コメント


bottom of page