טוב שבאתם הביתה

Updated: Nov 10, 2020

חצר התיכון מאירה פנים לתלמידים שהגיעו למפגש עם המחנכים בהתאם להנחיות.


110 views