היסטוריה, חפירות ועוד

תלמידי כיתות י"א נערכים לקראת יציאה לפעילות ארכאולוגית.

במסגרת שיעורי היסטוריה ניתחו חרסים ובהמשך יצאו לאתר מסובים - "בני ברק" העתיקה להתנסות בחפירות הלכה למעשה.23 views