top of page

הכנה לקראת יום המא"ה

היום התקיימה הרצאת הכנה לבנות שכבת י"א לקראת יום המא"ה. (מיון, איתור והתאמה לצה"ל)41 views
bottom of page