top of page

הכשרת מע"רים שכבת י

מד"א חלשו על התיכון במטרה להכשיר מגישי עזרה ראשונה צעירים.

תחת מגבלות מציאות הקורונה לא מוותרים על הכשרת מגישי עזרה ראשונה.

כיתות י' חולקו לשתיים ולמדו איך עושים זאת, ולאחר מבחן מעשי יקבלו תעודה להגשת עזרה ראשונה.159 views

Comments


bottom of page