top of page

המרוץ המסורתי השנתי לתלמידי י"ב

כל תלמידי השכבה רצים 2000 מטר במרוץ העממי למרות הקושי לא מפסיקים לרוץ לאורך כל המסלול

תלמידים ותלמידות עם כושר קרבי רצים עם אלונקות, עוברים מסלול מכשולים מפרך ומקווים לנצח בתחרות כושר קרבי בין הכיתות.

המרוץ נערך בשיתוף ובתמיכה של עיריית קריית אונו.

163 views
bottom of page