top of page

המשלחת לפולין בהרצאה: השואה במדיה

משלחת פולין משכבת י"א הנערכת לקראת היציאה למסע

התכנסה היום להרצאה של אייל זנברג בנושא השואה במדיה.73 views
bottom of page