top of page

הנדסת תוכנה

היום היה היום הראשון בסמינר הנדסת תוכנה.

שלוש השכבות התארחו כל אחת בחברת הייטק אחרת:

שכבת י׳ - Varonis

שכבת י"א - Microsoft

שכבת י"ב - HP indigo

התלמידים הכירו את סביבות העבודה, את הסיפור מאחורי החברות והכירו את התרומה שהתעשייה הישראלית עושה עבור המדינה והעולם.

 ביום ראשון יתקיים האקתון של 24 שעות בתיכון של עבודה רציפה שכל שכבה תקדם פרויקטים בהשראת הביקורים בחברות.

בערב יתקיים מופע של אומן חושים, ובלילה הרצאה של יוטיובר מפורסם.

ביום שני בבוקר יוצגו תוצרי ההאקתון73 views

Comments


bottom of page