הפקות בגרות יב' 2021 - מגמת התיאטרון

"החולה המדומה" /"המוגבלים"/"הדיבוק"/"בתיאבון".36 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com