top of page

הפקות בגרות - 2022 | מגמת תיאטרון


היום החלו הפקות הבגרות של מגמת התיאטרון שכבת י"ב. ההפקות משקפות כישרון רב, מקצוענות, חיבור עמוק למגמה ורוב יופי.

ארבע ההצגות שנבחרו הן ממבחר המחזאות הישראלית, כולן אקטואליות, בועטות ומעוררות מחשבה.

- "במנהרה" מאת רועי חן עוסקת בפער בין המציאות של מלחמה, לבין החיים בצל המדיה והתקשורת.

- "משוגעת" מאת יעל רונן עוסקת בחוויה של נערות במחלקה לאשפוז פסיכיאטרי ומעלה תהיות סביב נושא הנורמליות והשפיות.

- ״ליסיסטרטה 2000" מאת ענת גוב ע"פ קומדיה יוונית (ליזיסטרטה), עוסקת במלחמה עקובת הדם בין אתונה לספרטה והתארגנות הנשים לשביתת מין, לצורך סיום המלחמה.

- "משחקים בחצר האחורית" מאת עדנה מזי"א, מבוסס על פרשת האונס בקיבוץ שמרת בשנות ה - 80, על ניצול ואכזריות ועל גבולות בין משחק למציאות.

את המגמה מובילות במקצוענות ובמסירות אלמה ויין, נגה אפרת והמורה זוהר בוסנק.
219 views

Comments


bottom of page