top of page

השאלת ספרים שכבת י׳

Updated: Aug 19, 2020

הורים ותלמידים יקרים,


אנו נערכים לפתיחה מרווחת יותר של שנת הלימודים וכדי להקל את העומס בתהליך השאלת הספרים, החלטנו לאפשר חלוקת הספרים לתלמידי כיתות י' החדשות כבר בקרוב.

כרגיל, אנו ממליצים לכל אחד באופן אישי לבחון את כדאיות ההצטרפות לפרויקט זה ומשהחלטתם בחיוב אתם מוזמנים להגיע על פי סדר הזימונים המצורף לבניין האומנוית בתיכון חדרים 21-22.

יש להגיע עם המחאה לפקודת תיכון בן צבי בסך 320 ש"ח, והספרים ימסרו לתלמידים במועד ההגעה.


להלן המועדים :

17/8 יום ב' 9:00-10:00 כיתות ט1, ט2 חטיבת בן צבי

17/8 יום ב' 10:00-11:00 כיתות ט3, ט4 חטיבת בן צבי

17/8 יום ב' 11:00-12:00 כיתות ט5, ט6 חטיבת בן צבי

17/8 יום ב׳ 12:00-13:00 כיתות ט7, ט8, ט9 חטיבת בן צבי


19/8 יום ד' 9:00-10:00 כיתות ט1, ט2 חטיבת שז"ר

19/8 יום ד' 10:00-11:00 כיתות ט3, ט4 חטיבת שז"ר

19/8 יום ד' 11:00-12:00 כיתות ט5, ט6 חטיבת שז"ר

19/8 יום ד׳ 12:00-13:00 כיתות ט7, ט8, ט9 חטיבת שז״ר


אנא הקפידו להגיע לפי השעות הנקובות למען בריאות כולנו.


שאלות ובירורים ניתן לפנות במייל לתיכון, או למזכירות בית הספר או לרוני ברוש אחראית פרויקטים יחודיים.


בברכת חופשה נעימה

הנהלת בית הספר.

542 views

Comments


bottom of page