top of page

התרגשות גדולה בדרך אל התיכון תשפ״ג


בימים האחרונים החלה היערכות לקליטת תלמידי חטיבות הביניים לקראת המעבר אל התיכון.

תלמידי חטיבות הביניים: פרס, שז״ר ובן צבי נפגשו עם מנהלת בית-הספר גלית לוי, הסגנית הפדגוגית אסתר ערבה ויועצות ביה"ס ספיר וקרן וכן יקי ברדוגו אשר על התקשוב. במפגש שהיה מאוד משמעותי ניתן מידע ראשוני לקראת המעבר אל התיכון.

והיום התקיימה פגישה חשובה של צוותי החינוך. רכזי מקצועות הליבה, החינוך החברתי-ערכי וצוותי השילוב של החטיבות יחד עם רכזי התיכון ניהלו שיח משמעותי על רצפים, תיאום ושיתוף פעולה בין כולם.

יש לנו בעיר צוותים מופלאים- תענוג.
28 views

コメント


bottom of page