top of page

התרמה למען עמותת חירשים עיוורים -מפגש שכבת י'

לקראת יום התרמה בקהילה למען עמותת חירשים-עיוורים הגיעו נציגים חירשים ועיוורים כדי לתת לתלמידי שכבת י' הצצה אל עולמם: כיצד הם חווים שגרה שהיא שונה מזו של אדם ללא מוגבלות, קשיים לצד פתרונות ודרכי הסתגלות.

במפגש עלו שאלות של תלמידים, וניתן מענה לנושאים שתלמידים היו סקרנים לדעת.

באמצעות אוזניות ומשקפות מיוחדות שניסו לדמות מוגבלויות, התאפשר לתלמידים להתנסות במקצת בחוויות של מגבלת ראייה, שמיעה ואף היעדר יכולת דיבור.

התלמידים היו קשובים והתרשמו משמחת החיים למרות המוגבלויות.

היה זה שיעור קטן לחיים, להכרת הטוב ולהבנה עד כמה משמעותית תהיה עבור עמותות אלה ההתרמה שנוביל.

בהצלחה


65 views

Comments


bottom of page