top of page

זוכרים את החטופים והחטופות

מדינת ישראל כולה בימים מורכבים. המלחמה לא פוסקת ופוגשת את כולנו.

שכבת י"ב לקחה חלק במיצג להעלאת המודעות בנושא החטופים.

כל כיתה הצטלמה לסרטון קצר אשר מבטא התנהגות יום יומית, הסרטון משלב את תמונות החטופים.

"הלב שלנו שבוי בעזה", אנו חושבים על החטופים בכל רגע ורגע, וניסינו במעט להמחיש זאת במיצג, כותבת תלמידת י"ב.

מתפללים יחד אתכם לימים שקטים יותר ובשורות טובות יותר 🙏🤍💙


עריכה: תמיר אביעד, תמר דביר, עדן פנטו י"ב 8.
213 views

Comments


bottom of page