top of page

זמנה לשקט - תקשורת מסוג אחר

גם היום התקיים ביקור במוזיאון בחולון בתערוכת "הזמנה לשקט", והפעם לתלמידי י"א וי"ב 4. הפעילות במוזיאון מדמה באופן מוחשי במשך שעה וחצי את עולמם של החירשים. התלמידים חוו את התערוכה באופן שקט ומלא תנועה. המדריכים במוזיאון כולם חירשים, והמסר שביקשו להעביר בסיום הפעילות היה שתלמידינו יעבירו את זה הלאה, לכל אדם מגיעה הזכות לשוויון במדינה התלמידים גילו עניין רב בתקשורת בלתי מילולית אך נושאת משמעות ורגש.24 views

Comments


bottom of page