top of page

חברה וקהילה

כחלק מהפעילות החברתית הענפה בתיכון, נפגשו היום כמה כיתות י"א עם גימלאי צה"ל לשיח על המורשת ההיסטורית של העם היהודי, התנועה הציונית ומלחמות ישראל.

המפגש מזמן שיח בין דורי מרתק. התלמידים התעניינו והתרגשו מאוד.54 views

Kommentare


bottom of page