top of page

חגיגת תיאטרון שכבת י'

שכבת י' גאה להציג את טרטריף 2022, קומדיה מאת מולייר.

תודה למובילות המגמה: אלמה וייך, נגה אפרת וזהר בוזנק.119 views
bottom of page