top of page

חוגגים במעגל מתופפים ובקצב

חוגגים במעגל מתופפים ובקצב מטורף...

אווירה חגיגית של סיום מחצית הורגשה היום בהפסקה הגדולה. במהלך השבוע נערכנו לקראת סגירת מחצית א' ופתיחת מחצית ב'. ביום שישי יקבלו התלמידים תעודה.17 views

Commentaires


bottom of page