top of page

חידון התנ"ך

בכל שנה מתקיים חידון התנ״ך לבתי ספר ממלכתיים וגם לבתי ספר מהמגזר הממלכתי דתי. לחידון יש 4 שלבים, והשלב האחרון מתקיים ביום העצמאות.

לשלב הראשון שהתקיים היום ניגשו 4 תלמידים מבית ספרנו: רוי הגיאן י"א21, רני אברהם י"א 6, שירה ובר י' 2 והילה עמיר י' 2.

המועמדים למדו את כל ספר בראשית, פרקים רבים מהספרים: שמות, במדבר ויהושע, את כל ספר שופטים, מגילת רות ומגילת אסתר. בעוד כשבוע תהיינה תוצאות.

בהצלחה.34 views

Comments


bottom of page