top of page

חלוקת שי למשפחות השכולות - שכבת י

שכבת י' השתתפה היום במיזם של מחלקת הנוער בעיר, שבמסגרתו הגיעו תלמידים לבתי משפחות שכולות בעיר והניחו על מפתן דלתם שי, איגרת מטעם ראש העיר ופרחים.

התלמידים התרגשו מאוד לקחת חלק במיזם חשוב זה.209 views
bottom of page