top of page

יגאל לינקובסקי - מורה מצטיין בכימיה

מצטיין בכימיה יגאל לינקובסקי

יגאל לינקובסקי נבחר על ידי החברה הישראלית לכימיה שבטכניון בחיפה להיות נושא התואר מורה מצטיין בכימיה. ברכות ליגאל וכבוד לכולנו.
169 views

Comments


bottom of page