top of page

יד ושם - שכבת י"א

שכבת י"א הייתה בסיור מאוד משמעותי במוזיאון הלאומי להנצחת השואה "יד ושם" זכינו לשמוע עדות מרתקת מפי מר שמעון גרינהוז, לאחר מכן סיירנו באנדרטאות השונות במתחם, ולבסוף מודרך סיור במוזיאון.

היה נראה כי הדברים נגעו ללב התלמידים, הם גילו סקרנות והביעו רצון להמשיך ולחקור ולחוות.

שבת שלום

130 views

Kommentare


bottom of page