top of page

יום הזיכרון

"הייתי פעם ילד השדה אף פעם לא בוכה ורוצה הכול לשכוח"

היום נערכו בתיכון טקסי זיכרון במעמד נציגי העירייה, חיילים ומשפחות, ובהם התייחדנו והתאחדנו לכבד את זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולחבק את המשפחות השכולות ואת נפגעי הטראומה.

במהלך היום נערכו שיעורי חינוך שהודגש בהם הזיכרון הקולקטיבי - זוכרים יחד.

קטע מדברי מנהלת התיכון הגב' גלית לוי: Galit Hikri Levy

... נכבד את זכר הנופלים בכך שנפעל למציאת המחבר והמשותף, נשמור על אחדות העם, נחנך לערכי הרעות והאחווה, לרוח של שליחות, עמידה במשימה, שמירה על ערך החיים ועל כבוד האדם...

למען השנים שיבואו - נתאחד כולנו בתפילה: "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו , ועל כל ישראל, - ואמרו אמן . "

יהי זכר הנופלים ברוך.38 views

Comments


bottom of page