top of page

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

התנגדות יהודית לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. לאורך היום התקיימו מעגלי שיח בנושא, והתקיים טקס במעמד ראש העיר מר ישראל גל, סגנו, ממלא מקום ומחזיק תיק החינוך מר רון מלכה ומנהלת מחלקת בתי הספר באגף החינוך הגברת מירב וייס.

מדבר מנהלת התיכון הגברת גלית לוי:

"77 שנים פוקד אותנו הכאב הלאומי על רצח בני עמנו על אדמת אירופה שנטבחו בידי יד שטנית ארוכה ורשעה, שתכננה את החיסול לִפְרָטֵי פרטים באכזריות בלתי אנושית. הפעולה המאורגנת הזאת הייתה אירוע שנרשם בדפי ההיסטוריה המדממים. קהילות יהודיות מפוארות שהתקיימו מאות שנים באירופה שלפני הכיבוש הנאצי, נחרבו.

ביום הזיכרון הקדוש הזה, הצפירה מהדהדת ברחבי הארץ וּשתי דקות הדומייה מאחדות אותנו שוב לעם אחד, מאוחד...

יחד נסלול מסילות של תקווה וגבורה בדרך לעולם טוב יותר."

יהי זכר הנספים ברוך.30 views

Comentários


bottom of page