top of page

יום המעשים הטובים 29.3.2022

אתמול נערך התיכון לשיאו של מיזם שתכליתו להוכיח טוב הלכה למעשה.


בשבוע שקדם לכך נערכו שיעורי חינוך בנושא, נאספו משלוחי מנות לאוכלוסיות שונות, מצרכי מזון וטואלטיקה למען חיילים בודדים ונשלחה חבילה המאגדת את כל הטוב שרצו להעניק תלמידים ומורים.


במהלך יום גדוש פעילות שבו תלמידים מכיתות י' ו י"א יצאו לפעילות של נתינה ברחבי העיר.

בשיתוף עם מחלקת הנוער של העיר יכלו התלמידים לתרום למבנים שונים בעיר, לגני הילדים, לאוכלוסיות המבוגרות ולהפיץ את הטוב לעוברים ושבים.


מעשים טובים נעשו ביום הזה בזכות הרבה אנשים טובים וצנועים.


תודה ושיבורכו כולם45 views
bottom of page