top of page

יום העברית

מחר יום העברית בתיכון

בהפסקה הגדולה כולם מוזמנים לפטיו להפסקה פעילה ובה חידון קהות נושא פרסים.

את ההפסקה תפעיל כיתה י 2.


55 views

Comentarios


bottom of page