top of page

יום חשיפה להרחבות כיתות י

מגמת מנהל וכלכלה בכיתות י׳ חוותה היום יום שיא במקביל למפגש החשיפה ליתר הכיתות בשכבה. היום החל בהתכנסות טעימה שהכינה המורה סימונה לכל התלמידים! בהמשך הייתה הרצאה בנושא התנהלות כלכלית נכונה ועוד בפעילויות של חשיבה יצירתית. היום הסתיים בהרצאה וסרט של הבמאי והיוצר דורון צברי!

הילדים יצאו עם תובנות ו..שי.

ת ו ד ה לסימונה!! שהכינה, ארגנה ועמלה רבות על הצלחת היום הזה!! ולמחנכים שהיו וליוו לאורך כל היום.1 view
bottom of page